Colegiul Central al Antrenorilor

Art. 113 ‐ a. Colegiul Central al Antrenorilor este organismul de specialitate al FRB care asigura, orientarea, indrumarea si controlul tehnic si metodic al intregii activitati baschetbalistice.

b. Este recomandabil ca presedintele sau, dupa caz, vicepresedintele colegiului, sa fie antrenorul federal.

c. Principalul scop al Colegiului Central al Antrenorilor este ridicarea nivelului tehnico‐metodic si valoric al activitatii baschetbalistice, perfectionarea continua a continutului procesului de selectie si pregatire a jucatorilor si echipelor de club si a loturilor nationale, a competitivitatii acestora pe plan intern si international.

Art. 114 a. Principalele atributii ale Colegiului Central al Antrenorilor vizeaza urmatoarele domenii:

I. elaborarea, perfectionarea si aplicarea normelor si cerintelor tehnico‐metodice, a sistemului national de selectie si pregatire a jucatorilor, modernizarea conceptiei de joc.

II. perfectionarea antrenorilor, imbunatatirea continutului si a metodelor de pregatire a jucatorilor si echipelor; indrumarea si controlul de specialitate privind realizarea planurilor si programelor de pregatire la echipele de club.

III. selectia, constituirea si pregatirea loturilor nationale de juniori si seniori; sprijinirea activitatii colectivelor tehnice ale loturilor nationale in realizarea obiectivelor de pregatire si performanta.

IV. elaborarea si punerea in aplicare a strategiei nationale si a programelor de dezvoltare a jocului de baschet.

V. elaborarea proiectelor calendarului intern si international; perfectionarea sistemului competitional.

VI. buna functionare a sistemului de informare si documentare; elaborarea si editarea unor lucrari cu caracter tehnico‐metodic.

VII. participa la indeplinirea celorlalte atributii ale FRB pe probleme tehnice de specialitate.

b. Colegiul Central al Antrenorilor isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de Organizare si Functionare al FRB.

c. Colegiul Central al Antrenorilor se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie de activitatea sa.

COMPONENTA 2021-2024

MOANȚĂ ALINA DANIELAPRESEDINTE
BERCEANU DANMEMBRU, RESPONSABIL COMISIA DE DEZVOLTARE A STRATEGIEI NAȚIONALE - VICEPREȘEDINTE
CALANCEA DANMEMBRU, RESPONSABIL COMISIA LOTURI NAȚIONALE
NINI FLORINMEMBRU, RESPONSABIL COMISIA PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE ANTRENORI
GRECU MIHAELAMEMBRU
ALIN SĂFTELSECRETAR

COMPONENTA 2020-2021

MARCEL TENTERPRESEDINTEtenter.marcel@gmail.com
ALINA MOANTAVICEPRESEDINTE FRBalina.moanta@frbaschet.ro
CLAUDIU FOMETESCUANTRENOR FEDERALclaudiu.fometescu@frbaschet.ro
CONSTANTIN IOANANTERNOR COORDONATORconstantin.ioan@frbaschet.ro
TUDOR COSTESCUMEMBRUtudor.costescu@frbaschet.ro
DAN CALANCEAMEMBRUdancalancea11@yahoo.com
CATALIN TANASEMEMBRUtanasecatalyn@yahoo.com
ALIN SAFTELSECRETARmihaita.saftel@gmail.com

COMPONENTA 2017-2020

NumeFunctiaEMail
Florin NINI Presedinte  
Alina MOANTA Vicepresedinte alina.moanta@frbaschet.ro
Claudiu FOMETESCU Membru claudiu.fometescu@frbaschet.ro
Constantin IOAN Membru constantin.ioan@frbaschet.ro
Dan CALANCEA Membru dancalancea11@yahoo.com
Tudor COSTESCU Membru tudor.costescu@frbaschet.ro
Catalin TANASE Membru  
Marcel TENTER Membru  
Gabriel CLAPON Membru  
Calin POP Membru  
Dacian DAN Membru  
Razvan CENEAN Membru  

COMPONENTA 2013-2017

NumeFunctiaEMail
Dan Calanceapresedintedancalancea11@yahoo.com
Tudor Costescuvicepresedintetucostescu@yahoo.com
Alina Moantamembrualina.moanta@frbaschet.ro
Florin Ninimembruflorinnini1@gmail.com
Marcel Tentermembrumatenter@yahoo.com
Razvan Ceneanmembrucenean.razvan@facebook.com
Gabriel Claponmembrubaschet_club_junior@yahoo.com
George Trifmembrutrifgeorge1978@yahoo.com
Catalin Tanasemembrutanasecatalyn@yahoo.com
REALIZARI:
  • PROGRAM LICENTIERE
  • SITE www.ccabaschet.ro
  • COLEGII ZONALE
  • CODUL ANTRENORULUI
NEREALIZARI:
  • AL TREILEA ANTRENOR LA LOTURILE NATIONALE CU VARSTA MAI MICA DE 25 DE ANI

Comunicate